Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Зам. председател
телефон: +359 888 30 61 35

Невена Иванова работи в пресечната точка на философията, изкуството и технологиите. Притежава докторска степен по интердисциплинарни информационни науки от Токийски университет (Япония). Преподавала е естетика на дигиталните медии, кибернетика и техноетични изкуства в Хонконг и Шанхай (Китай). Има научни публикации в областта на медийната естетика, философията на технологията и критичните софтуерни изследвания. Автор е на книгата „(Пре)Програмиране на живота. Синтетичната биология между индустрията и биохакерството“ (Парадигма 2024). Понастоящем е главен асистент в Института по философия и социология към БАН, където работи върху проект за естетика на изкуствения интелект. Гост-професор в СУ и НАТФИЗ.


естетика на ИИ, философия на технологията, машинна креативност, биоарт

Ivanova, N., Clashes in Temporality between AI and Artistic Creation, Balkan Journal of Philosophy 15 (1)/2023, pp. 61-68. https://doi.org/10.5840/bjp20231518
Ivanova, N., Imaginaires de la créativité computationnelle. In Créativités artificielles – La littérature et l’art à l’heure de l’intelligence artificielle, A. Gefen (ed.). Dijon: Les Presses du réel, pp. 67-82. ISBN: 978-2-37896-262-3.
Ivanova, N., Nauman and Graham’s Politics of Presencing: Boredom Exposing Inauthenticity of 1960s-70s Time-Consciousness, Journal of Film and Video, 71:1, Spring 2019, pp. 35-50. https://doi.org/10.5406/jfilmvideo.71.1.0035
Ivanova, N. (with D. Charrieras), Emergence in video games production. Video game engine as a technical object, Social Science Information, 55:3 /2016, pp. 337-356. https://doi.org/10.1177/0539018416642056


REFORM и Етика и бъдеще