Търсене
Close this search box.

Завършил бакалавърска, магистърска и докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“; асисент в БАН, секция „Култура, естетика, ценности“


теория на изкуството и творчеството, класическа метафизика, критика на модернизма, философия на духовността

• Аврамов, Н. 2022–2024. Опит за вътрешно определение за изкуство. Индивидуален планов проект, ИФС–БАН.
• Аврамов, Н. 2023. Сферата на демоничното според периода на класическата античност като забравена същност на екзистенциалната онтология. Част 1, 2, 3. // NotaBene 59. http://notabene-bg.org/read.php?id=1404; http://notabene-bg.org/read.php?id=1405; http://notabene-bg.org/read.php?id=1406
• Аврамов, Н. 2022. Отношението между дух и изкуство според техния изначален смисъл. Част 1, 2. // NotaBene 56. http://notabene-bg.org/read.php?id=1294; http://notabene-bg.org/read.php?id=1297


Опит за вътрешно определение за изкуство, индивидуален проект към секция „Култура, естетика, ценности“ към ИФС-БАН, 2022-2024 г.