Търсене
Close this search box.

Асистент от 7.11.2023 до момента

Образование

Редовен докторант 2020-2022г в секция „Култура, естетика, ценности“ ИФС-БАН, науч. ръководител проф. д.ф.н. Иванка Стъпова , тема на дисертацията „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“

Доктор по театрознание и театрално изкуство 2007-2011, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“,

Тема:„Българската драматургия от 90-те години на ХХ век-нови естетически теории и драматургични практики“

Магистър по „Театрознание”, 2000-2006, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

Тема: „Българският режисьор на 90-те години на ХХ век като автор и съавтор на текста за театър“

От 2006 до момента – театрален критик на свободна практика за печатни и онлайн издания


Съвременно изкуство, Естетика Аксиология, Култура, Социология на културата, Философска антропология, Философия на възприятието

Делева, Н. 2007: Българският режисьор на 90-те години на ХХ век като автор и съавтор на текста за театър// сборник „Пети изкуствоведчески четения” С., Институт за изкуствознание, ISSN:1313 – 2342, стр.512-519

Делева, Н., 2021 г., „Storytelling като терапевтичен метод по време на пандемия“//Искусство в психологии“, ISSN 2683-0159, бр. 1(3). https://art-in-psychology.com/3/Nikolina-Deleva-Storytelling-as-a-therapeutic-method

Делева, Н., 2021 г., Римейкът- между подражанието и творчеството, Studia Literaria Serdicensia, год.1, 2021, кн.1 „Повторение, обновление- практики на римейка“ с. 39-50, ISSN 2738-7631 (Print) ISSN 2815-2999 (Online). https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1.

Deleva, Nikolina 2019: Book Review An old melody in a new song. Aesthetics and the art of psychology // Journal of comparative literature and aesthetics, vol. 42,No.2, Autumn 2019, (p. 213-216), A Vishvanatha Kaviraja Institute Publication, ISSN: 0252-8169

Делева, Н.2021 „Изкуство и пандемия- кризата като възможност“ Nota Bene, бр. 52 (2021) ISSN 1313-7859. http://notabene-bg.org/read.php?id=1100


Колективен секционен планов проект „Пандемията като предизвикателство пред естетиката и изкуствата“ 01.10.2020 г.-30.10.2021 г. на секция „Култура, естетика, ценности“ ИФС-БАН

Международен приложно-изследователски проект „Онтология на саморегулацията – изкуството като средство за противодействие на пандемията“ 15.02.2021 г.-15.12.2021 г. на секция „Антропологически изследвания“ ИФС-БАН, Московски социално-педагогически институт, Таврическа академия на Кримски федерален университет „И. В. Вернадски“

Diversity and Inclusion in Responsible Research, Innovation and Communication – Universidad Complutence de Madrid 12-16.07.2022 в рамките на проект MILIEU – Woman, Disability and Inclusion на ИФС-БАН, Universidad Complutence de Madrid – Spain и Universita di Genova-Italy