Търсене
Close this search box.
телефон: +359 885 85 20 07

Ния Нейкова е доктор по културна антропология към Университет „Жан Моне“, Сент-Етиен, Франция и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тя е главен асистент в Института по философия и социология, Българска академия на науките и преподава в катедра „История и теория на културата“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на редакционния съвет на онлайн списанието за културни изследвания „Семинар_БГ“ и един от основателите на сдружението „Мрежа за културни изследвания“. Член на Бюрото на Международната франкофонска социологическа асоциация.
Понастоящем е част от колектива на проектите „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“ (ФНИ, от 2021) и „Култури, практики и рискове на интимността на младите хора в България“ (ФНИ, от 2022). Основните й интереси са в областта на младежки култури, нови медии и дигитални култури, ценности и социално въображаемо. Има дългогодишен опит в теренните изследвания, биографичния метод и медийните анализи.


Дигитални култури, социално въображаемо, медии и комуникации, младежки култури, любов и интимност

Neykova, N. (2022). Visualization of Spouses. Matchmaking and Expert Predestination Techniques. Seminar_BG, Special Issue 5. https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/special-issue-5/835-visualization-of-spouses.html

Нейкова, Н., Колева, С. (2022). Да живее Ютюб! По пътя към поп-културната политика. Семинар_BG, 21. https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy21/797-da-zhivee-youtube.html

Neykova, N. (2020). Valeurs, stratégies professionnelles et trajectoires biographiques dans le choix de formation en sciences humaines et sociales en Bulgarie post‑communiste, Psihologia Sociala, N46 (II) /2020, pp. 89–107. https://www.proquest.com/openview/9ea109a1432ed02a3737c0a38b865e6d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1996356

Neykova, N. (2017). Outsourcing centers in Bulgaria: how to build dreams in the process of social declassing. Ethnologia Balkanica. In: Journal for Southeast European Anthropology, 20, pp.105–119.
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=686804

Нейкова, Н. (2015). Мобилни фантасмагории: Телефонно въображаемо и младежки телекултури. Фондация Медийна демокрация. https://www.seminar-bg.eu/kontrasensus/154-perspectiva/636-mobilni-fantasmagorii.html