Търсене
Close this search box.

почетен професор по социология на образованието и ученето през целия живот към Университета в Нотингам, Великобритания

Координатор

Социология на образованието с акцент върху висшето образование и ученето през целия живот, университетът като институция, образователни неравенства и социална справедливост, преходи от училище към работа, дарителство за образование

Бояджиева, П., Бояджиев, Ц. (2022). Изчезналите университети. Въведение към една социология на неуспеха. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Boyadjieva, P. and Ilieva-Trichkova, P. (2021). Adult Education as Empowerment: Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective. London: Palgrave MacMillan.

Бояджиева, П. (2010). Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим. София: изд. CIELA.