Търсене
Close this search box.

Социални фактори за придобиване на висше образование и реализация на пазара на труда на първо поколение висшисти в България (2012-2020 г.)
Доц. д-р Алексей Пампоров