Търсене
Close this search box.
телефон: +359 884 28 13 91

Светлана Христова-Влади е главен асистент в Института по философия и социология (БАН) от 2011 г. Христова-Влади има и професионален опит като експерт „Връзки с обществеността“ на донорските програми в Министерство на здравеопазването и в международни организации за развитие. Завършила е Журналистика в Софийски университет (1998) и МА по социология в Централно-европейски университет (2000).

Нейните академични интереси обхващат местни празници и фестивали; медийни изследвания; общностни електронни предавания; журналистика, основана на чувствителност към половото равенство; роми, етнос и идентичност; образователни неравенства; профили на групи и общности, изложени на риск от дискриминация и анализ на уязвимостта.


местни празници и фестивали; медийни изследвания; роми - етнос и идентичност; образователни неравенства; дискриминация и уязвимост

Hristova-Vladi, Svetlana D. (2023) Roses, tomato chutney and rising sun: On visibility of three festivals in Bulgaria. Anthropological Researches and Studies 13, 2023. Available at: https://www.journalstudiesanthropology.ro/en/roses-tomato-chutney-and-rising-sun-on-visibility-of-three-festivals-in-bulgaria/

Христова-Влади, Светлана Д. (2022) Теоретични аспекти относно ромите във висшето образование: идентичност, образователна устойчивост, антиромска дискриминация, заетост. В: Борислав Градинаров (съставител) Новите предизвикателства пред Европейския съюз и България (pp.113-132). София: Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска

Hristova, Svetlana D. (2020) From nutritious banks for the poor to top ten meals against love pain: Food in Bulgarian media as an entertaining zone. In Marinescu, Valentina (Ed.). Food, Nutrition and the Media (pp.111-127). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46500-1

Hristova, Svetlana D. and Milenkova, Valentina (2021) Self-perceptions of the risk of discrimination and social exclusion: Assessing the six-year aftermath of the national strategy for Roma integration in Bulgaria. Journal of Contemporary European Studies, 29 (1), 45-59, DOI: 10.1080/14782804.2020.1767545


Текущ изследователски проект „Местни фестивали: ресурс на местните общности за справяне с кризи”, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието (КП-06-Н45 / 5 от 30.11.2020 г.).