Търсене
Close this search box.
издателска дейност: сп. „Социологически проблеми”

История на социологията; дисциплинарно изграждане на социологията в Централна и Източна Европа (1945–1989); памет, история и социална рационалност в общества в преход; обмен и интернационализация на научните знания; образование и неравенства в сравнителна перспектива; институционални трансформации и нови форми на гражданска активност

Колева, С. (2020). „Излишният“ друг: африканските специалисти, формирани в България през 1960–1990 г. Социологически проблеми, 52 (1), 68–87.
Koleva, S. (2021). “Sociology in Bulgaria: 60 years of facing the Scientific and Social Challenges of Disciplinary Construction (1945–2005)”. In: Zoltán Rostás (ed). Condamnare, Marginalizare si Supravietuire în Regimul Comunist. Bucharest, Editura Cartier, pp. 409–436.
Koleva, S. (2020). Doing Post-Western Sociology in Central and Eastern Europe before and after the Great Change: Some Epistemological Questions, The Journal of Chinese Sociology, Vol. (7) 1, DOI: 10.1186/s40711-020-00133-8.
Koleva, S. (2018). Totalitarian Experience and Knowledge Production: Sociology in Central and Eastern Europe 1945-1989. Leiden, Brill, Series: Post-Western Social Sciences and Global Knowledge, volume 2, xviii, 298 p.