Търсене
Close this search box.
приемно време:
петък

10.00 – 12.00 ч.

Естетика (История на естетиката, Негативна естетика, Модерна естетика, Сомаестетика), Аксиология, Философска антропология, Феноменология, Философия на образованието, Философия на възприятието, Философия на тялото

Борисова, С. 2019. Естетика на тишината и мълчанието. ISBN 978-619-176-140-1. София: ИК Гутенберг. (232 страници).
Борисова, С. 2017. Граници на естетическото съзнание. ISBN 9789543263141. София: Парадигма. (256 страници). https://www.paradigma.bg/book/1259-granici-na-esteticheskoto-suznanie
Борисова, С. 2023. Митология на загубата на красивото. // Философски алтернативи 1, 93–105. https://doi.org/10.58945/FKYI9468
Борисова, С. 2021. Философия на сетивното възприятие. (За живото присъствие и мистерията на света: уроци от няколко съвременни форми на изкуство във времената на социална изолация). // Петрова, Г., Станойевич, М., Борисова, С., Хаджиева, С., Вълчева, А. 2021. Сетивни и имерсивни театрални практики в дигитален контекст. С. 28–33. https://issuu.com/innertheatercompany/docs/book_final
Борисова, С. 2015. Систематични възможности на негативната естетика. // Философски алтернативи 4, 15–36. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=280934