Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 897 988 968

Силвия Пенчева е доктор по философия и е главен асистент в Българска академия на науките, Институт по философия и социология, секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ от януари 2023 г. В момента работи в областта на Философия на икономиката и Философия на образованието. От 2021 до 2023 г. е била експерт-изследовател по проект „Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe in Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the exchange of good practices“ и от 2021 г. досега е участник в колективен проект на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на тема „Преосмисляне на българското образование в контекста на 21 век: концепции, методологии, практики“. Областите ѝ на научни интереси са: философия, социална философия, антропология, аксиология, философия на религиите.


Философия, социална философия, антропология, аксиология, философия на религиите

Пенчева, Силвия, Пенчева, Мариана, „Иновативно училище за успели и щастливи деца“, сб. от 4th International Scientific Conference Contemporary Perspectives before the Humanities and Social Sciences Varna, Bulgaria August 29 – September 2, 2022 (под печат)
Пенчева, Силвия, “Ролята на етиката в образованието и възпитанието (социално-педагогически аспекти и философски перспективи)”, сб. от Международна научна конференция „Етика, наука, образование“ (посветена на Празника на Философски факултет) 2022 г., Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” (под печат)
Pencheva, Silviya, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FIELD OF EDUCATIONIN THE CONTEX OF THE GLOBAL COVID CRISIS. Philosophy Nowadays: REFLECTIONS ON EDUCATION AND THE DIGITAL TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE, 2021, pg. 73-79, ISBN 978-86-85985-49-2, ISBN 978-954-8765-15-2
Пенчева, Силвия, „Филантропия и наука или защо богатите даряват за образование“ , Nota Bene, Пандемия, познание и обучение, Брой 53, 2021 г., 96-101 стр, NotaBene-bg.org 2022, ISSN 1313-7859
Пенчева, Силвия, “Преодоляването на бедността- предизвикателсто за съвременния човек”, сб. „Философия и съвременния свят“ от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г., 127-134 стр., Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” 2019 г., ISBN 978-619-208-187-4


01.04.2021 г. – към момента- Експерт – изследовател по проект „Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe“ in Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action – Strategic Partnerships for school education (KA201) under the number of agreement:2020-1-UK01-KA201-078973

2021 г. – към момента – Участник в колективен проект на секция “Социални теории, стратегии и прогнози“ на тема ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА 21 ВЕК: концепции, методологии, практики“ (2021-2023) финансиран от ИФС – БАН