Търсене
Close this search box.

Д-р Силвия Серафимова е доцент в секция „Етически изследвания“ в Института по философия и социология при БАН и изследовател към Хелзинския Инситут за академични изследвания за периода 2014-2015 г. Серафимова има досторска степен по етика, придобита в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е била гостуващ учен в Университета в Копенхаген и Университета в Берген. Интересите й са в областта на скандинавската етика, екологическата етика, машинната етика и метаетиката. Серафимова е автор на 7 монографии и над 45 статии в реферирани и индексирани издания.


Скандинавска етика, екологическа етика, машинна етика и метаетика

Serafimova, S. In Search of the “Helpless Universe’s Captive”. A Glimpse to Peter Wessel Zapffe’s Philosophical Heritage. Sofia, Avangard Prima, 2019. 522 p.
Serafimova, S. Whose Morality? Which Rationality? Challenging Artificial Intelligence as a Remedy for the Lack of Moral Enhancement. Humanit Soc Sci Commun 7, 119, 2020. https://doi.org/10.1057/s41599-020-00614-8.
Serafimova, S. Challenging AI Simulacra of Ethical Deliberation. Some Problems of Ethicopolitics of Algorithms. In: Fitpatrick, N. & McGarrigle, C. (eds.). Techné Logos and the (Neg) anthropocene: the First Annual Conference of the European Culture and Technology Laboratory. Dublin: EUt+ Academic Press, 2023, pp. 63-78. https://doi.org/10.21427/2rn3-pw70.
Serafimova, S. Challenging the Capability Approach in the Context of Environmental, Ecological and Multispecies Justice. Trace: Journal for Human-Animal Studies Vol. 9, 2023, pp. 82-99.