Търсене
Close this search box.

Преподава рисуване, живопис и скулптура. Организатор и водещ на арттерапевтични сесии по авторската програма „Моделиране на себе си“. Антропологически изследвания на творческия потенциал на човека с методите на феноменологията, семиотиката, философската херменевтика, психоанализата, изобразителното изкуство и др.
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Дисертационен труд „Скулптурният процес на работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране“.


скулптурата, инсталацията, живописта, калиграфията, илюстрацията и дизайна на книгата

Snejanka Stoyanova, Valerie Lichev. The formation of a scientific community of young researchers, using the methods of artistic creativity and creative works (While following the example pf the Postgraduate school of the Institute of Philosophy and Sociology – at the Bulgarian Academy of Sciences, years 2021 and 2022.). Article. International scientific and practical journal on art therapy „Art in psychology“, Eastern European Art Therapy Association (EEATA), Sofia, Laboratory of Art Therapy, Moscow, ISSN 2683-0159. № 1 (4), 2023. Edition №4. 19.04.2023.
Снежанка Стоянова, Валери Личев. Формиране на научна общност от млади изследователи (art-in-psychology.com) .

Artistic creativity as a method of developing social feeling when working with children and adults in a pandemic and life crisis, Article. «The social pedagogy in Russia. Scientific and methodical journal», «Contemporary Education», 2008, Russia, Moscow, ISSN 2071-3770.
Художественное творчество как метод развития социального чувства при работе с детьми и взрослыми в условиях пандемии и жизненного кризиса (на примере Болгарии) (elibrary.ru);
Журнал СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В РОССИИ. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ВАК и РИНЦ (open-resource.ru).

The Pandemic – in search of inner support through the method of artistic creation and the development of social feeling, Article. International scientific and practical journal on art therapy „Art in psychology“, Eastern European Art Therapy Association (EEATA), Sofia, Laboratory of Art Therapy, Moscow, ISSN 2683-0159. № 1 (3), 2021. Edition №3. Dated 27.08.2021.
Снежанка Стоянова | Пандемията – в търсене на вътрешна опора (art-in-psychology.com),
Изкуство в психологията | Алманах по арт-терапия | №3, 2021 (art-in-psychology.com) ,
Искусство в психологии | Альманах | №3, 2021 (art-in-psychology.com).
Creative reasonings, An article-introduction to examination, written works of students in their second year, Specialty „Sculpture“, National Academy of Art, in the subject „Specialized course without a name“ conducted by the female lecturer Snejanka M. Stoyanova, 2020-21 academic year, International scientific and practical journal on art therapy „Art in psychology”, ”Socratic Dialogues“, a topic “Artistic images and individualities”, Eastern European Art Therapy Association (EEATA), Sofia, Laboratory of Art Therapy, Moscow, ISSN 2683-0159. № 1 (2), 2020, Edition №2. 7.07.2021 г.
Дискуссионный клуб «Диалоги Сократа» (art-in-psychology.com) ,
Искусство в психологии | Альманах | №2, 2020 (art-in-psychology.com) .

Techniques of figurative sculpture, portrait and self-portrait in clay therapy. Article. “Actual problems of art: history, theory, methodology”, V International scientific-practical conference, 11.11.2020, Scientific electronic edition – local distribution, Educational institution “Belarusian state pedagogical university Named after Maxim Tank”, Мb. Circulation figure-5 electronic copies. Client order 486. ISBN 978-985-541-885-7. 17.12.2020. – 537 с./ 106-110.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА_0106-0110.pdf (bspu.by) ,
V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика» в БГПУ (bspu.by).