Търсене
Close this search box.

Стефан Марков завършва средното си образование в 7-ма гимназия през 1991 г., а след това придобива две магистърски степени от СУ „Св. Климент Охридски“ по специалностите „Културология“ (Философски факултет) и „Връзки с обществеността“ (Факултет по журналистика и масова комуникация). Впоследствие завършва успешно следдипломното си обучение в университета в Аахен (RWTH), като получава магистърска степен по Европеистика. Неговият изследователски фокус през този период се съсредоточава върху европейската медийна политика и законодателство, които служат като предмет на магистърската му теза. Следва и успешно завършва докторантура по Връзки с обществеността във ФЖМК (СУ „Св. Климент Охридски”), редовна форма от 2010 до 2013 г.
Стефан Марков е натрупал богат професионален опит в сферата на комуникацииите по време на кариерата си, в ролите на журналист, експерт по реклама и връзки с обществеността и консултант по социални медии за няколко компании в различни индустрии. От началото на 2018 г. работи изцяло в научната сфера – първо като асистент, а скоро след това и като главен асистент в Института по философия и социология към БАН. От учебната 2021-2022 г. започва да преподава като хоноруван преподавател в специалност „Медийна педагогика“ във ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, а през есента на 2022 г. печели конкурс и е назначен на постоянна позиция във същия факултет.
Изследователските му интереси са в областта на комуникациите, медиите, интернет изследванията, онлайн дезинформацията, изкуствения интелект, дигиталните неравенства и поведенческите науки. Очакваната му монография „Алгоритми на заблудата. (Фалшива информация и социални мрежи в епохата на пост-истина)“ е планирана за издаване в началото на 2024 г. от Издателството на Софийския университет. В момента Стефан Марков води лекции по десет дисциплини, свързани с комуникациите, журналистиката, (социалните) медии и интернет. В момента той е в процес на създаване на нов курс, озаглавен „Алгоритмична грамотност“.


Дигитални неравенства, Онлайн дезинформация,Поведенчески науки, Масмедии и социални медии

Markov, S. (2021) The Digital Divide: Implications for Bulgaria (Romania and Greece). Regions and the „Regional“ in a Sociological Perspective, Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISBN: 978-619-245-106-6, 64-78
Марков, С. (2021) Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини. Медии и език, 10, 2021 г., http://medialinguistics.com/2021/07/03/psychology-against-fake-news/, ISSN: 2535-0587
Марков, С. (2020) „Влиянието на изкуствения интелект върху нашето общество“. Социологически проблеми, 53, 2, Институт по философия и социология при БАН, 2020, ISSN: 0324-1572

Markov, S. (2023), Bridging the Digital Divide: A Comparative Analysis of Media Literacy in Europe and Bulgaria During the Pandemic –The Young Generation and Next Europe, Ed. R. Jeleva, ISBN 978-619-245-325-1


„Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/7. 2021-2024 г.
„Алгоритмична грамотност: социално-педагогически аспекти“, финансиран от ЕС „NextGenerationEU“, SUMMIT BG-RRP-2.004-0008-C01, 2023-2024