Търсене
Close this search box.

биоетика, биоправо, собственост, екология, технологии

Ставру, Ст. (2021). Моралните измерения на собствеността (Към обосноваването на една “проприетарна” екология), София, Издателство на БАН “проф. Марин Дринов”, стр. 488, ISBN 978-619-245-134-9;
Ставру, Ст. (2020). Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка “гражданска отговорност” на автомобилистите“, София, Сиела, 2020, стр. 448, ISBN 978-954-28-3216-4;
Ставру, Ст.(2022). Интернет на нравите”: неща, мрежи и убеждения. // Етически изследвания, 2022, Година VI, брой 7, кн. 2, ISSN: 2534-8434, с. 126-143.


Етика и бъдеще