Търсене
Close this search box.

Професор; Зав. секция „История на философските и научните идеи“
Член на Научния съвет на Института по философия и социология (от 2019 до сега)
Преводач на трудове на Жан-Пол Сартр, Жак Дерида, Люс Иригаре, Жорж Дюби, Шарл Нодие и др.
Преподавател по философия в лицей «Виктор Юго» към посолството на Република Франция в България (1999-2002)
Член на Постоянната комисия за хуманитарни науки и изкуства към Националната агенция по акредитация (2015-2021)
Член на Управителния съвет на БАН (от 2018 до сега)
Член на международния редакционен съвет на списание “Философски алтернативи” (от 2011 до сега).
Доктор на науките по философия: тема „Особености на съвременните феминистки теории на различието (2018)
Доктор по философия: тема „Френската философия и българската философска култура (1989)


Феминистка философия; Френска философия;Българска философска култура; Философски рецепции;

Съвременни прочити на женското. Axia Academic Publishers, Vienna, 2019
On the Interpretation of Values in Radoslav-Andrea Tsanoff’s Works// Philosophical Alternatives, 2023/2 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1104839
Субект и отговорност, ИК”Св. Иван Рилски”, 2010
Френската философия в българската философска култура. Антология (заедно с А. Стойнев), 2014
Френската философия между модерната и постмодерната рационалност, БДФЕФК и “Петров-консулт БМ”, 1994
La pensée philosophique bulgare: tradition historique et accents contemporains. Concordia: Internationale Zeitschrift für Philosophie, 73, Wissenschaftsverlag Mainz, 2018.
Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality, Ed. T. Batuleva, 2014
Европейски влияния в българската философска култура (заедно с Н.Димитрова), 2013
Заедността, или за феминистките подходи към архитектурата//Философски алтернативи, 2/2021
Responsibility between Ontology and Ethics: Hans Jonas and Emmanuel Levinas. Community, Praxis and Values in a Postmataphysical Age (Studies on Exclusion and Social Integrationin Feminist Theory and Contemporary Philosophy, Axia Academic Publishers, Vienna, 2015


„Философия и изкуствознание: актуални прочити на творческото наследство на Николай Райнов“ (2020-2023)
“Европейски влияния в българската философска култура” (2011-2014)