Търсене
Close this search box.

Христина Амбарева работи в областта на културните изследвания, ценностите и изследванията на интернет. Специализирала е в областта на японската културна индустрия в Катедрата по социология на Университета на Киото (2008–2010). От 2004 г. насам тя е участвала активно в над 15 национални и международни проекта. През 2019 г. тя публикува монографията „Интернет културата и как тя променя света“, която разглежда културните специфики на дигитализацията: ценностните специфики на дигиталното общество, отвореният код като културна ценност и ефектът на дигитализацията върху политическото действие. През 2021–2023 г. тя е ръководител на колективен изследователски проект в областта на образованието и дигитализацията, където основните й интереси са в областта на философия на технологиите.


Дигитално общество и интернет култура; ценности, знание, образование в дигиталната епоха; философия на технологиите;демокрация и дезинформация

Културата на интернет и как тя променя света