Търсене
Close this search box.

Христина Амбарева работи в областта на културните изследвания, ценностите и изследванията на интернет. Специализирала е в областта на японската културна индустрия в Катедрата по социология на Университета на Киото (2008–2010). От 2004 г. насам тя е участвала активно в над 15 национални и международни проекта. През 2019 г. тя публикува монографията „Интернет културата и как тя променя света“, която разглежда културните специфики на дигитализацията: ценностните специфики на дигиталното общество, отвореният код като културна ценност и ефектът на дигитализацията върху политическото действие. През 2021–2023 г. тя е ръководител на колективен изследователски проект в областта на образованието и дигитализацията, където основните й интереси са в областта на философия на технологиите.


Дигитално общество и интернет култура; ценности, знание, образование в дигиталната епоха; философия на технологиите;демокрация и дезинформация

Културата на интернет и как тя променя света


2021-2023: Rethinking Bulgarian Education for 21st century. Collective project of the Department of Social Theories, Strategies and Prognosis. Financed by BAS.” Project leader: H.Ambareva
2015-2017: Collective research project България в Европейския съюз – изводи, конфликти, рискове и перспективи.” Project leader: Assoc. Prof. Borislav Gradinarov. Financed by BAS.
2015-2017. Collective research project title: „Culture and Values in Late Modernity “. Project leader: Assoc. Prof. Bogdana Todorova. Partners: ISSK-BAS and Institute for Philosophy at the Romanian Academy of Sciences.
2013-2014. “The Usage of the Internet for Religious Purposes in Bulgaria.“ Collective research project: “Church and Culture in Romanian and Bulgarian history and nowadays. The future of religion on the Balkans.” Project leader: Associate prof. Bogdana Todorova, PhD, Institute for Research of Societies and Knowledge. Partners: Romanian Academy of Sciences and Bucharest Institute of Philosophy.
2013-2014 “The Role and Importance of the Digital Inequalities in Bulgaria.” Collective research project title: „New forms of inequality and transformations of power mechanisms “. Project leader prof. Ivan Katsarski. Financed by ISSK-BAS.