Търсене
Close this search box.

Шабан Даракчи има докторска степен по социология от Българската академия на науките. Основните му професионални интереси са джендър, сексуалност, етническа принадлежност и религия в Източна Европа и България. Д-р Даракчи е изследовател в Българската академия на науките и асоцииран учен в Университета на Антверпен. В момента работи по проект, изследващ структурата и развитието на сексуалните малцинства и социални движения в България, използвайки наративни интервюта и архиви. Между 2019 г. и 2022 г. Шабан е носител на постдокторантска стипендия „Мария Кюри“ в Университета на Антверпен, Белгия.


Сексуалност, джендър, социални движения, религия, етнос

Даракчи, Ш. 2013. “Динамика в представите за джендър, сексуалност и брак сред българите мюсюлмани: случаят Брезница”. Академично издателство „Марин Дринов”. София. 238 стр.
Даракчи, Шабан. 2019. Хомосексуалността в България: Обществени нагласи и научни дискурси. Социологически проблеми. Специален брой. 2018/2. pp. 305-330. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=746830
Даракчи, Ш.& Коцева, Т. 2019. Анти-джендър кампаниите, либералните ценности и политиките на страха. Интервю с Роман Кухар. Социологически проблеми. Специален брой. 2018/2. pp. 736-753. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=746852
Darakchi, Shaban. 2018. Emergence and development of LGBTQ studies in Bulgaria. Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2018.1534413
Darakchi, Shaban. 2018. Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims (Pomaks). Women’s Studies International Forum (IF 0.591), 70, DOI: https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.002.


Women, Disability, and Inclusion – Scientific Excellence in Bulgaria. 952369 MILIEU. 01.01.2021 – 31.12.2024. Member of the research team. Financed by HORIZON 2020.

Shadow economy factor determination and approaches to limit it in the Bulgarian society. 2019-2022. Member of the research team. financial support of The Research Fund (FNI), КП-06-Н3519.

„Радикализация във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи”. Финансиран от МОМН. 10.01.2017 – 31.06. 2019. Член на изследователски екип.

“Преход с изкуство и познание”. Фондация за равен достъп –ФАР. Финасиран от ЕЕА грантове. Член на изследователски екип. Янауари 2015 – януари 2016.

“Тежки форми на трудова експлоатация сред работници мигранти в Европейския съюз”. 01.09.2013 – 01.03.2014. Агенция за основни права към европейската комисия – експерт изследовател.