Търсене
Close this search box.
телефон: +359 883 36 01 34

Яна Стефанова завършва специалност Философия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013г,
магистратура по „Културна антропология“ в същия университет и продължава специализацията си с докторантура в сферата на Източната философия.
Основните сфери на интерес са преносът на будистки идеи и концепции от Индия към Китай,
последвалото им реинтерпретиране през призмата на даоистките практики и учения и появата
и развитието на китайския будизъм като същностно ново учение.
От 2022 работи в секция „История на философските и научните идеи“, ИФС-БАН, като асистент, през което време фокусът на изследванията
и интересите й плавно преминава към същия модус на пренос,
но в Западната философска традиция.


История на философията, Източна философия, Будизъм, Даоизъм, Изток-Запад

„„Философско-смисловото поле на преводаческо-интерпретативната техника на гъ-и“, списание „Философски алтернативи“ – 2/2023, DOI: 10.58945/NTCB3478 ; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1104837
„The „apocryphal” scriptures – deliberately accepted as canonical texts?“, Печат: Документен Център THE NET, ISSN: 1314-9865, Институт Конфуций в София, 2018 г., сс. 312-319;
„Понятието „татхата”: произход, конотации, развитие“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2018, ISSN 2534-935X, сс. 141-154;
„Будистки апокрифни текстове като основа за развитието на оригинален китайски будизъм“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,София,2018,ISSN 2603-3453, сс. 53-64;
„Особености на ранната рецепция на будистките сутри в Китай“, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2019;


Индивидуален планов проект на тема „Изтокът и Западът: историко-философски контекст и рецепционни акценти“ с време за изпълнение – 15.11. 2022- 15.11.2023