Търсене
Close this search box.
телефон: +359 887 28 21 74

Васил Марков е доктор по изкуствознание и визуални изследвания. Научните му интереси са в областта на културологията, теорията на изкуството и теорията на медиите. Автор е на Време и видеообраз (2012), Нека изкуството разкаже самó своята история (2017), Архитектурната форма (2019).


Културология, Естетика и АнтропологияФилософска антропология; Културология и теория на изкуството; Теория на медиите

„Проблемът за реалното време във видеоизкуството“, в: Докторантски четения 2010-
2011, Нов български университет, 2012, София.
„Метаморфозите на виртуалното“ (с Боян Манчев), в: Да се ориентираме във
виртуалното, Нов български университет, 2013, София.
“Bulgarian Intellectuals Remember Communist Culture”, in: Remembering Communism:
Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe, Maria Todorova,
Augusta Dimou and Stefan Troebst (eds). Budapest/New York. CEU Press, 2014, pp. 477-94.
„Играта в антропологическа перспектива: теорията на Фредерик Бойтендайк“, сп.
Философски алтернативи, бр. 4, 2023 г., с. 44-63.
„Сплотени от изкуството: Детският университет в град София като интерактивна
творческа среда“, сп. Искусство в психологии, бр. 4, 2023 г.