Търсене
Close this search box.
телефон: +359 883 47 96 55

Етнически неравенства; Етнически неравенства в труда;Образователни неравенства; Социална стратификация

Кацарска, К. 2019: Неравенства според вида на трудовия договор при млади хора от български, ромски и турски етнически произход, сп. Философски алтернативи 1/2019; стр.137-157; Институт за изследване на обществата и знанието, БАН ISSN 0861-7899