Търсене
Close this search box.
телефон: +359 895 44 58 27

Мартин Й. Иванов е доктор по социология, главен асистент в Института по философия и социология, БАН. През 2013 г. защитава дисертация за развитието на зелена енергетика в България. 2005 г. завършва политически науки в Университета „Йохан Волфганг фон Гьоте“, Франкфурт на Майн, Германия. От 2007 до 2013 г. работи в Международно дружество „Елиас Канети“, Русе, където основава и завежда направление „Гражданско образование“. От 2011 г. до сега е председател на Федерация на социалните сдружения в България.


Иновации и технологии за устойчиво развитие, екопредприемачество, възобновяеми енергийни източници; неформално гражданско и екологично образование; публично разбиране на науката

Здравков, С., Иванов, М., Климентова, П. (2022). Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30 (3): 273–284 „Аз-буки“, DOI: https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub
Ivanov, M. (2021). The Company as an Innovation Niche: Towards a Sustainable Food System in Bulgaria. Conference Proceedings of the STS Conference Graz 2021, TU Graz, 206–219, https://openlib.tugraz.at/download.php?id=6183caf9523cc&location=browse

Governed by tensions: The introduction of renewable energies and their integration in the Bulgarian energy system (2006–2016), EIST, vol. 32, 90-106, 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210422417301454?via%3Dihub

Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30, 3, „Аз-буки“, 2022, DOI:https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub (в съавторство)

“Натура 2000” vs. ВЕИ – оспорвани територии и граници в опазването на природата: българския случай, в: Бояджиева, П., Канушев, М., Иванов, М. Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност, Изток-Запад, София, 2018

Управление на екоиновациите и развитие на екопредприемачеството в България. Социологически проблеми, 52/2, 2020, 409-427 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=937841


Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите, ФНИ, 2021-2024

Картографиране на масмедийните репортажи за науката в България и Турция: автоматизиран мониторинг на индикаторите на научната култура от лонгитюдна и междукултурна перспектива, ЕБР Турция, 2021-2024

Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за (IX- XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците, 2023