Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 893 554 115

Наукознание, Философия на езика, Семиотика, Лингвистика, Литературознание, Антропология.

Тодорова, П. (2014) „Теории за интертекстуалността. Развитие на понятието „интертекстуалност” през 70 и 80 години на ХХ век“, сп. Език и литература, кн. 3-4/2014, ISSN: 0324-1270, София, с.119-131. http://www.ezik-i-literatura.eu/magazines/2014/3-4/14-Petia%20Todorova.pdf http://www.ezik-i-literatura.eu/en/3-4_2014.html
Тодорова, П. (2014) „Понятието „интертекстуалност“ и неговото литературнокритическо осмисляне“, сп. Език и литература, кн. 1-2, ISSN 0324-1270, с. 89-103. http://www.ezik-i-literatura.eu/en/1-2_2014.html
Тодорова, П. (2012) „Въображаемото като отражение на полиморфната субективност на съвременния човек в романовото творчество на Юлия Кръстева”, сп. Психологически изследвания, ISSN 1311-4700, София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, кн. 2, с. 121-126. http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=156866 http://www.journalofpsychology.org/bg/knijka-2-2012
Тодорова, П. (2011) „Свободата като споделена уникалност в психоаналитичната и литературоведска практика на Юлия Кръстева”, сп. Психологически изследвания, кн. 2, ISSN 1311-4700, София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 27-34. http://www.journalofpsychology.org/bg/knijka-2-2011


Индивидуален планов проект на БАН, завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван и различен от друг проект и/или участник в колективен планов проект на БАН, завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван и различен от друг проект