Търсене
Close this search box.

биоетика и биополитики, етика на грижата, социални изследвания на медицината, изследвания на уврежданията

Mircheva, G. (2021) “Care Without Limits? The Experience of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders”. – Critique & Humanism, 55 (3), 107-133, https://hssfoundation.org/pdf;
Мирчева, Г. (2021). „Репродуктивни решения на родители на деца с увреждане: между свободния избор и дълга“. – Етически изследвания, 6 (2), 243-259, ISSN: 2534-8438, https://jesbg.com/gmircheva-reproduktivni-reshenia-na-roditeli-na-detsa-s-uvrezhdane-mezhdu-svobodnia-izbor-i-dalga/

Мирчева, Г. (2018). (А)нормалност и достъп до публичността: социално-институционали пространства на биомедицинските дискурси в България, 1878-1939. София: УИ „Св. Климент Охридски“, https://unipress.bg/a-normalnost-i-dostap-do-publichnostta-sotsialno-institutsionalni-prostranstva-na-biomeditsinskite-diskursi-v-balgariya-1878%E2%80%931939


ЕТИКА И БЪДЕЩЕ. Нарастващото значение на етиката при осмислянето на възможното бъдеще. Българският контекст