Търсене
Close this search box.

Конкурси за професор и доценти

67. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“; доценти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите […]