Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор – секция „Антропологически изследвания“

Конкурс за професор за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ Обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/  Резюмета на представените трудове от доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова, секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. […]