Търсене
Close this search box.

Връчване на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателство Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink.

Професор Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН са носителите на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателствао Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink.

Тази награда се присъжда от Американската Асоциация за Образование на Възрастни и Продължаващо Образование (AAACE) за изключителни изследвания в областта на образованието на възрастни. Наградата има висок престиж и традиции и се връчва от 1981 г.

Наградата бе връчена на тържествена церемония по време на годишната конференция
на AAACE на 12.10.2022 в Милуоки, САЩ.

Книгата е подготвена в рамките на проект финансиран от Фонд Научни Изследвания на тема: „Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ – JustEdu – 2020-2024, Национална програма „Вихрен“.

Great honour

Professor Pepka Boyadjieva and Associate Professor Petya Ilieva-Trichkova from the Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences are the 2022 recipient of the Cyril O. Houle Award for Outstanding Literature in Adult Education for their book: Adult Education as Empowerment: Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective. Palgrave Macmillan. Adult Education as Empowerment | SpringerLink

The Cyril O. Houle Award was established in 1981 to honor the scholarship and memory of
Cyril O. Houle, Professor of Adult Education at the University of Chicago. It is given annually by the American Association for Adult and Continuing Education (AAACE).

The award was presented at a ceremony during the AAACE Annual Conference on
10/12/2022 in Milwaukee, USA.

This book was prepared as part of the work on the project “Dynamics of inequalities in
participation in higher and adult education: A comparative social justice perspective”
(JustEdu), funded by the Bulgarian National Science Fund within National Science Program
VIHREN, contract number КП-06-ДВ-2/16.12.2019.