Търсене
Close this search box.

Информационен семинар по проект „Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC“

На 26 юли 2019 г. с представители на Националния осигурителен институт (НОИ) се проведе информационен семинар по проект Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC. Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) и се изпълнява от консорциум от изследователи от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) и от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Като лектори в семинара от ИИОЗ-БАН участваха гл. ас. д-р Екатерина Маркова – координатор на националния консорциум, гл. ас- д-р Габриела Йорданова, проф. Румяна Стоилова и Диана Ненкова. Повече можете да прочетете тук.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина