Търсене
Close this search box.
Screenshot 2024-02-16 151601

ИФС се присъедини към Пакта за уменията на Европейската комисия

В началото на февруари ИФС се присъедини към Пакта за уменията на Европейската комисия.  Тази инициатива, стартирала през 2020, има за цел да подкрепи справедливото и устойчиво възстановяване и да изпълни амбициите на екологичния и цифровия преход, както и на стратегиите на ЕС за промишлеността и МСП. Тя обединява над 1500 компании, работници, национални, регионални и местни власти, социални партньори, Браншови организации и търговски камари, образователни институции и службите по заетостта, които обединят усилията си и да предприемат конкретни действия за повишаване и преквалификация на хората в Европа. Пактът е първото от водещите действия в рамките на Европейската програма за умения и е твърдо обвързан с Европейския стълб на социалните права. Участието на ИФС в тази инициативи ще даде възможност да бъдат споделени изследователските резултати от няколко проекта, свързани с развитието на уменията, както и да бъдат лансирани нови партньорства за провеждането на изследователски и приложни проекти в областта.

ОЩЕ

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.