Търсене
Close this search box.
cover2

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI. Изследването е проведено по време на периодите на въведени ограничителни мерки в България заради пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. Публикацията и данните са с отворен достъп.

Настоящото методическо ръководство е насочено към широк кръг учени и изследователи в областта на социалните науки. Публикацията би заинтригувала социолози, икономисти, психолози, социални антрополози, философи и всички, които имат интерес да изучават социалната промяна и обществените процеси. Методическото ръководство може да бъде използвано и като учебно пособие в университетската мрежа, включително при разработката на бакалавърски, магистърски и докторски тези, както и в хода на обучение по различни учебни дисциплини.

 

Публикацията и данните са с отворен достъп:

Маркова, Е., & Йорданова, Г. 2024. Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти. Методическо ръководство и инструментариум: COVID-CAWI 1&2. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, https://bit.ly/3Q2hxaL

Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID-CAWI Wave 1&2, Release version: 0.1., Data set. https://zenodo.org/records/10777379.