Търсене
Close this search box.

Кръгла маса „Сподели знание за остаряването“

Сподели знание за остаряването – това бе темата на кръглата маса с домакин Администрацията на Президента, която се проведе на 15.11.2017.  Учените от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН) гл. ас. д-р Екатерина Маркова и гл. ас. д-р Габриела Йорданова представиха работата си по проекта  SHARE: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“, в който България се включи през 2017г. за първи път.  Модератор на дискусията бе г-н Гълъб Донев – секретар по социални политики и здравеопазване на Президента. Интерес и ангажираност по проблемите на здравеопазването, остаряването и пенсионирането заявиха с присъствието си държавни експерти от областта на социалната политика, здравеопазването и образованието, а също и представители на Агенция по заетостта, НЗОК, НОИ, Агенция за хората с увреждания.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина