Търсене
Close this search box.
raia talk glasgow ii

Миграция в преход: раса и антикомунизъм

На 21 март 2024 г. гл. ас. д-р Рая Апостолова от секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ ще изнесе лекция на тема „Миграция в преход: раса и антикомунизъм“. Лекцията е част от серията „Изследвания в Централна и Източна Европа“ на Училище по социални и политически науки към Глазгоуския университет. 

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.