Търсене
Close this search box.

Нова книга

Нова книга

Излезе от печат четиритомният труд на покойния наш бивш колега философ д-р Иван Пунчев (1942 – 2009) Увод в системата на диалектическата логика. С, Фондация „Земята и хората“, 2015, ISBN 978-954-92874-6-2. Том 1. Исторически генезис на идеята за математическа диалектическа логика. Том 2. Класическа теория на мистичната диалектическа логика. Том 3. Класическа теория на рационалната диалектическа логика. Том 4. Идеята за некласическа математическа диалектическа логика и диалектико-логическа математика.

Това е уникален монографичен труд, единствен по рода си в българската философска книжнина. Той е плод на дългогодишните усилия на автора, писан, редактиран и допълван в продължение на много години. Всички ние, бившите колеги на д-р Пунчев, знаехме, че той подготвя такъв труд, но до смъртта му никой от нас не беше виждал самия труд в пълния му обем. Сега той вече е достояние на българската философска общественост благодарение на спонсорството на Фондация „Земята и хората“. Вече е наличен във философската библиотека на Института за изследване на обществата и знанието, както и в основните национални библиотеки у нас.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп