Търсене
Close this search box.

Нов брой на Balkan Journal of Philosophy

Scan_20151102 (2)

Излезе от печат новият брой на Balkan Journal of Philosophy.

Списанието е достъпно на

http://www.issk-bas.org/BJP/index.htm
http://www.ceeol.com
http://www.pdcnet.org/bjp

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп