Търсене
Close this search box.
pexels-pixabay-327472

Още един докторант защити успешно труда си по социология

Поздравления за д-р Мария Велизарова, която успешно защити докторската си дисертация „От трудова експлоатация до модерно робство: трудовият опит на българските граждани в други страни от ЕС“.

Ръководител на Мария бе проф. Васил Киров.

Членове на Научното жури бяха:

Доц. д-р Екатерина Маркова – ИФС-БАН, председател
Проф. д-р Анна Кръстева – НБУ
Проф. д-р Георги Петрунов – УНСС
Доц. д-р Михаела Мишева – УНСС
Проф. д.с.н. Васил Киров – ИФС-БАН

Защитата беше съпроводена с отлична дискусия, идеи и препоръки за бъдещи изследвания.

Успех на Мария при изпълнението на бъдещите ѝ планове!

 

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.