Търсене
Close this search box.

Представяне на монографията „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“

Монографията „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“ на академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ бе представена на 2 април в УНСС. На представянето присъстваха авторите на книгата проф. д.с.н. Светлана Съйкова, чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов и доц. д.с.н. Емилия Ченгелова, както и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, преподаватели, докторанти, студенти.

b7d65_DSC_00130-1

b7d65_DSC_00530-2 b7d65_DSC_00310-3

b7d65_DSC_00710-4


СЕИ Корица