Търсене
Close this search box.

Представяне на резултати от проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ на международна конференция

На 9 октомври 2023 г. доц. д-р Венета Кръстева от секция „Публични политики и социални промени“ представи резултати от работата по проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ (финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 Н55/) на международна конференция “Environmental and Energy Economics: Climate Change Mitigation and Adaptation, Green Transition, Circular Economy”. Събитието бе организирано от Института за икономически науки, Белград, Сърбия, съвместно с COST Action 20112: Platform of policy Evaluation community for improved EU policies and Better Acknowledgement и на него присъстваха над 100 участника от държави от цяла Европа. Доц. Кръстева участва в Session II: Advancing Sustainable Energy and Policy Innovations Across European Contexts с доклад с тема: (Im)Possibilities for a Just Green Transition in Bulgaria. Представените в доклада данни предизвикаха интерес от присъстващите, които дискутираха приликите и разликите в процеса по промяна на енергийния сектор между България и други пост-социалистически страни като Унгария, Босна и Херцеговина, Сърбия. С колегите от тези държави беше обсъдена и възможността за бъдеща съвместна научна публикация, в която да се направи сравнителен анализ по темата в тези страни.