Търсене
Close this search box.

Представяне на резултати от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ пред студенти в УНСС

Представители на екипа на проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ проведоха обучение със студенти от специалност „Социология“ на УНСС и ги запознаха с изследването в частта „Икономиката в сянка на браншово равнище“. Дискутирани със студентите бяха психологическите нагласи в обществото и на браншово ниво за извършване на нарушения в сравнение с реалната готовност да се заобиколи данъчното законодателство. Проектът се ръководи от проф. дсн Емилия Ченгелова и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.