Търсене
Close this search box.

Представяне на резултати от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ пред студенти в Югозападен университет „Неофит Рилски“

Представители на екипа на проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ запознаха студенти от специалностите „Социология“ и „Връзки с обществеността“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград с въпроси за толерантността и актуалните нагласи на българското общество към социално-икономическия феномен. Проектът се ръководи от проф. дсн Емилия Ченгелова и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.  Събитието е отразено и на сайта на ЮЗУ.

Покана от секция Философия на науката: лекция на проф. Джейкъб Стегенга от университета в Кеймбридж, Великобритания

Секцията има удоволствието да Ви покани на лекция на проф. Джейкъб Стегенга от Университета в Кеймбридж на тема “Norms of Scientific Assertion”. Тя ще се проведе на 05 февруари 2024