Търсене
Close this search box.

Пресконференция „Състоянието на семейната политика на територията на столицата и възможности за нейното подобряване“

На 28 октомври, вторник, от 12 часа в зала 1 на втория етаж на Столичната община,  ул „Московска“ №33 Институтът за семейна политика (ИСП), Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ – БАН) и Столична община ще представят на пресконференция предложения за нови политики и услуги в София за подкрепа на семействата. Пресконференцията е по повод приключването на проекта „Състоянието на семейната политика на територията на столицата и възможности за нейното подобряване“.

В пресконференцията ще участват заместник кмета на София Албена Атанасова, Христина Христова – председател на Института за семейна политика и ръководител на проекта, проф. дсн Румяна Стоилова – директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН с колектив от автори на социологическото изследване по темата на проекта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община по програма „Европа“, 2014 г.