Търсене
Close this search box.

Престижна награда за проф. дсн Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН

Огромно признание

Професор Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН са носителите на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателство Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink.

Тази награда се присъжда от Американската Асоциация за Образование на Възрастни и Продължаващо Образование (AAACE) за изключителни изследвания в областта на образованието на възрастни. Наградата има висок престиж и традиции и се връчва от 1981 г.

Книгата е подготвена в рамките на проект финансиран от Фонд Научни Изследвания на тема: „Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ – JustEdu – 2020-2024, Национална програма „Вихрен“.

Честито!