Търсене
Close this search box.

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

 

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Природата на абстрактните обекти:

съществуване или имане
Лектор: докторант Борис Николов

редовен докторант в секция „Знание и реалност: модели, методологии и

евристики“

Семинарът ще се проведе на 4.07.2018 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул.

Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Графикът за следващите семинарни доклади ще се съобщава своевременно, обявите за семинара ще бъдат публикувани в

интернет страницата на ИИОЗ, както и ще бъдат закачани на таблата за обявление

За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова ( ), ръководител на семинара и
Веселин Петров( ), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина