Търсене
Close this search box.

„Социални и философски детерминанти на науката в България от средата на миналия век насам“ Ангел Стефанов

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп