Търсене
Close this search box.

Тържествена церемония по връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

На 12 февруари в зала 207 на Българска академия на науките се проведе тържествено връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет на ИИОЗ от 18.12.2018 година.                                           

 

Архимандрит Емилиян Боцановки, предстоятел на Българската православна църковна община „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ в Париж бе почетен за особени заслуги за развитието на Института в духовната сфера и във връзка с дългогодишното му сътрудничество с Българска академия на науките, както и за приноса му за утвърждаване на православната вяра зад граница и заздравяването на контактите с Католическата църква и останалите вероизповедания.

Архимандритът изнесе кратка беседа на социална тематика, която породи интересна дискусия за ролята на християнската религия в съвременното общество. С беседата можете да се запознаете тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване