Търсене
Close this search box.
pexels-pixabay-327472

Успешна защита на още един докторант

Поздравления за д-р Багрян Маламин, който на 13 март 2024 успешно защити докторската си дисертация „Изкуствен интелект и творчески професии: социологически проекции на настоящото и бъдещото им взаимодействие“.

Научен ръководител бе проф. Васил Киров.

 

 

Научно жури
Доц. д-р Габриела Йорданова – ИФС-БАН, председател
Проф. д.с.н. Добринка Пейчева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева – ИФС-БАН
Проф. д.ф.н. Стилиян Йотов – СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Спартак Керемидчиев – ИИИ-БАН

Защитата беше съпроводена с дискусия, идеи и препоръки за бъдещи изследвания.

 

ОЩЕ

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.