Търсене
Close this search box.
pexels-pixabay-327472

Успешна защита на още един докторант

Поздравления за д-р Багрян Маламин, който на 13 март 2024 успешно защити докторската си дисертация „Изкуствен интелект и творчески професии: социологически проекции на настоящото и бъдещото им взаимодействие“.

Научен ръководител бе проф. Васил Киров.

 

 

Научно жури
Доц. д-р Габриела Йорданова – ИФС-БАН, председател
Проф. д.с.н. Добринка Пейчева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева – ИФС-БАН
Проф. д.ф.н. Стилиян Йотов – СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Спартак Керемидчиев – ИИИ-БАН

Защитата беше съпроводена с дискусия, идеи и препоръки за бъдещи изследвания.

 

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.