Търсене
Close this search box.
JE

32 статии (14 в IF и SJR списания), 40 доклада и една монография бяха публикувани по проект JustEdu

Успешно приключи работата по проект „Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението на възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ – Dynamics of Inequalities in Participation in Higher and Adult Education: A Comparative Social Justice Perspective JustEdu. Проектът се реализира в периода 01.04.2020 г. – 31.03.2024 г. и беше финансиран от Фонд Научни Изследвания, Програма Вихрен, договор КП-06-ДВ-2/16.12.2019 г.

Основните резултати от проекта са публикувани в:

  • една монография, отличена с международната награда на Американската асоциация за образование на възрастни и продължаващо образование (AAACE) Cyril O. Houle Award за изключителни постижения в областта на образованието на възрастни: Boyadjieva, P. and Ilieva-Trichkova, P. (2021). Adult Education as Empowerment: Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective. London: Palgrave MacMillan: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67136-5_1
  • 32 статии, от които 14 са с IF или SJRи 18 други статии в престижни издания. От тях 8 са с отворен достъп.
  • 40 доклади на предимно международни научни форуми.

През различни етапи в работата по проекта се влючиха следните колеги: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (водещ изследовател), проф. д.с.н. Светла Колева, проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Калоян Харалампиев, доц. д-р Петя Илиева-Тричкова, гл. ас. д-р Светломир Здравков, гл. ас. д-р Александър Герганов, гл. ас. д-р Веселина Качакова, гл. ас. д-р Рая Апостолова и докторантите Асен Димитров, Рая Михайлова, Радина Чилева и Ралица Димитрова.

Пълен списък на публикациите може да намерите тук

Пълен списък на докладите, изнесени на научни форуми, ще намерите тук

Всичко за проекта ще откриете на сайта justedu2020.eu

ОЩЕ