Търсене
Close this search box.

In Memoriam: Проф.Петко Ганчев

Уважаеми колеги!

С прискърбие ви съобщавам,че вчера -14 октомври,
с подследствия от тежък мозъчен инсулт,
на 80 годишна възраст, почина
Проф.,дфн,&дпн Петко Димитров Ганчев( 1941-2021).
Проф.Петко Ганчев бе дългогодишен научен сътрудник в бившия Институт за философски изследвания.
Чел е лекции в няколко университета.
Бе народен представител от НДСВ в 39-то Народно събрание и 5 години извънреден и пълномощен посланик в Белорусия.
Автор е на около 500 научни и научно-популярни публикации.
След тях се открояват десетки монографии и тематични сборници като:
– 3 монографични тома – ФИЛОСОФИЯТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ КАТО ФУНДАМЕНТАЛНА ФИЛОСОФИЯ/  2012-2016/;
– 2 тома тематични сборници с материали от конференции в РКИЦ :“Философия-геополитика-бъдеще„;/  2011&,2016/
– монография на английски език- The Rising Giant – Civilization and Philosophy of Ancient and Modern Cnina;/2012/.
–  Философия за деца.
– Thank you our Homеland.*-В Израел през 2008/ с превод и на български за България/
-Десетки студии в нашите поредици тематични сборници – РЕЛИГИЯ-ЦЕННОСТИ-ОРТОДОКСАЛНОСТ/2005-2020 г../.
и…..много, много други.
Професор Ганчев винаги бе професионалист и добронамерено помагаше в израстването на по-младите  от него учени,
както със съвети при подготовката им,така и с участие в научни журита.
Неведнъж изнасяше лекции не само във ВУЗ, но и на наши институтски семинари.
Бе редовен и компетентен участник и в нашите научни конференции със запомнящи се доклади.
Ще ни липсва,но остави с нас голямо творческо наследство.
Бог да го прости! Мир на праха, лек път на душата и светлина за духа му!
Вечният Логос да бъде с него и с нас!
Проф.дфн Стефан Пенов, зав.с-я „Религия…..светоглед“

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване