Търсене
Close this search box.

Seminario – religionis et philosophiae (Ψ)

––––––––––––––

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Seminario – religionis et philosophiae (Ψ)

С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния те­о­­ретичен семинар по НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

Образът на Христос от иконата до психоанализата.   

Лектор:  Гл.ас. д-р  Севделина Николова

Дискутант – доц. д-р Борислав Нинов.

           Колегията има удовол­с­т­вието да ви пока­ни: Заповядайте като участници или гости в 

четвър­тък –1март, 2018 г. от 14,30 ч. в заседа­тел ната зала на ул.“Сердика“ 4.

зав. секция: проф.дфн Ст.Пенов

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина