Търсене
Close this search box.

Чавдар Маринов (доктор по философия в Софийския университет и по история и цивилизации, EHESS-Paris) е главен асиситент в ИФС при БАН. Неговите изследвания са в областта на историческата социология на модерните и съвременни общества в Югоизточна Европа. Той е автор на монографиите La Question macédonienne de 1944 à nos jours. Communisme et nationalisme dans les Balkans и « Nos ancêtres les Thraces. » Usages idéologiques de l’Antiquité en Europe du Sud-Est (Paris: L’Harmattan, 2010 и 2016). Маринов е също така съставител на Entangled Histories of the Balkans, vols. 1 и 4 (Leiden & Boston: Brill, 2013 и 2017), и на Balkan Heritages. Negotiating History and Culture (Farnham: Ashgate, 2015).


Национални и етнически идентичности, историческа социологияСоциология на национализмите на Балканите. Етнически и религиозни малцинства на Балканите. Историческа социология на социализма. Политики на културното наследство и идеологически употреби на миналото на Балканите.

Маринов, Ч. (2022). „Градските фолклорни и занаятчийски фестивали в контекста на пандемия: случаят на Шумен,“ Проблеми на постмодерността 12 (2022) 32-54, https://doi.org/10.46324/PMP2201032 ; Marinov, Tch. (2021). “L’Union européenne : mode d’emploi nationaliste. Notes sur le différend bulgaro-macédonien actuel,” Balkanologie 16 (2021), https://doi.org/10.4000/balkanologie.3130; Marinov, Tch. (2019). “Regionalism in South-Eastern Europe” in X.-M. Núñez Seixas, E. Storm, Regionalism and Modern Europe: Identity Construction and Movements from 1890 to the Present Day (London: Bloomsbury, 2019), 307-322.


„Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“