Търсене
Close this search box.

Биоетика, биотехнологии, биомедицински изследвания, етика на науката

Денкова, А. (2021) Големите бази данни и чувствителна информация. Екология на виртуалните реалности: големи данни, дигитална рационалност и техномистицизъм. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, сс. 39-56.

Денкова, А. (2020) Коронавирус: етическата пандемия. Етически изследвания. бр. 5, кн. 1/2020, 219–240.

Денкова, А. (2019) Íslendingabok: генеалогия, генетика, технология. Етически изследвания. Бр. 4, кн. 2/2019, 255 – 265.

Денкова, А. (2019) Генно инженерство, трансхуманизъм и изплъзващата се човешка природа. Екология на виртуалните реалности. Киберлексикон. Кибернетична Трансхуманизация. София, ИК “Глаголица”, 205 – 224.

Денкова, А. (2019) Социална изолация на хората с увреждания в България. Социологически проблеми, (51), 140 – 160.


Етика и бъдеще