Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 887 701 443;

Изкуствен Интелект, Метафизика, Философия на Физиката,Логика, Философия на Киното

Grozdanoff, Boris; Popov, Zdravko; Serafimova, Silviya (eds.) (2023) ”Rationality and Ethics in
Artificial Intelligence”, Cambridge Scholars Publishing, In English. ISBN: 1-5275-9441-6 ;
ISBN13: 978-1-5275-9441-8; Pages: 230
“A priori Revisability in Science”, Cambridge Scholars Publishing, 2013, under review, In English
(approx. 230 p.)
“Thought Experiments and Science”, IPR Publishing, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2010.
In Bulgarian.
Grozdanoff, Boris [2023] ”The Structure of Artificial Rationality”. In: Grozdanoff, Boris; Popov,
Zdravko; Serafimova, Silviya (eds.) (2023) ”Rationality and Ethics in Artificial Intelligence”,
Cambridge Scholars Publishing, In English. ISBN: 1-5275-9441-6 ; ISBN13: 978-1-5275-9441-8;
Pages: 152 – 199.
Grozdanoff, Boris [2022]. ”Deep Reinforced Kantian Machine”. In: Ethical Studies, Vol. 7, book 2,
pp. 63 – 76; 2022. ISSN 2534 – 8434.


„Инференциална Математическа Семантика и Апликативна Координация – индивидуален
академичен проект в рамките на колективния междуинституционален академичен проект ”
Репрезентация и Заключение”: съвместно с Чешката Академия на Науките (2008 – 2010).
„Математическа Тарски Семантика и проблемът за Хомогенността” – индивудуален
академичен проект в рамките на колективния проект на секция Философия на науката, ИФИ,
БАН (2008 – 2011), In Bulgarian
„Епистемичните стандарти в науката” , Проект на Секция „Философия на Науката”, Институт
за Философски Изследвания, Българска Академия на Науките, за периода 2004 – 2007
година. Лична тема в рамките на проекта: „За Връзката между епистемичните стандарти във
философията и епистемичените стандарти в науката”. In Bulgarian